Comhoibriú idir CLG, an CPA agus an GPA – An Bealach Chun Cinn

An Chomhdháil Bhliantúil

Níl ach mí imithe ó ghlac lucht vótála roinnt cinnithe ag Comhdháil Bhliantúil Chumann Lúíthchleas maidir le leagan amach Chraobhchomórtais Peile na hÉireann, ach go háirithe. Tá na cinnithe seo théis go leor cainte agus díospóireachta a spreagadh agus a chruthú i measc imreoirí agus ghnáthbhaill an chumainn ó shin i leith. Socraíodh fáil réidh le hathimirtí taobh amuigh de chluichí ceannais. Cinneadh cluichí ceannais na hÉireann a bhogadh chun tosaigh go mí Lúnasa agus ba é an cinneadh ba radacaí ar fad a tógadh, ná, gur socraíodh tús a chur leis an ‘Super 8’, mar a bhaist lucht na meán cumarsáide air.

31/01/2009Fireworks display at croke park.
Pic Barry Mulvey.
31/01/2009 Fireworks display at croke park. Pic Barry Mulvey.

Séard a bheas i gceist leis an ‘Super 8’, ná, go mbeidh dhá ghrúpa de cheithre fhoireann ann, déanta suas de na buaiteoirí cúige agus na 4 foirne a thagann tríd na cluichí cáilithe. Imreoidh na foirne sin in aghaidh a chéile le cluiche amháin sa mbaile, cluiche amháin as baile as cluiche amháin in ionad neodrach. Gabhfaidh an dá fhoireann is fearr sa dá ghrúpa ar aghaidh chuig cluichí leathcheannais na hÉireann, ina dhiaidh sin.

An phríomhaidhm a bhí leis na rúin sin ná go ndéanfaí tuilleadh spáis ar fhéilire Chumann Lúthchleas Gael, le níos mó cinnteachta a thabhairt do imreoirí club agus iad ag réiteach do chomórtais na gclubanna. Tús atá anseo, dar ndóigh, ach ní leigheas é ar na fadhbanna uile atá ag imreoirí club. Ba cheart go mbeadh muid uilig ar aon intinn faoin méid sin.

Aontaíodh ag an gComhdháil Bhliantúil chéanna go ndéanfaí athbhreithniú ar ar na rúin seo i gceann trí bliana agus go ndéanfaí measúnú ar an dul chun cinn, ag an bpointe sin. Ba é sin an rud ba thábhachtaí a bhain leis na hathruithe seo, feictear dhom. Leagann sé seo síos scála ama do lucht CLG, an CPA agus an GPA teacht le chéile le teacht ar réiteach sásúil ar na fadhbanna éagsúla a bhaineann le struchtúir na gcomórtas atá againn. Tá súil agam go dtarlóidh sé seo.

Míshástacht Mhíréasúnta

Ó bhí an Chomdháil Bhliantúil ann tá go leor imreoirí, iar-imreoirí agus na cumainn imreoirí tar éis teacht amach go láidir in aghaidh na rún seo, ar glacadh leo go daonlathach. Rinneadh go leor cáinte ar CLG agus táthar a rá nár thuig Páiric Duffy agus nach ndearna lucht Chumann Lúthchleas Gael an freastal cuí ar fhíormhianta na n-imreoirí. Dúradh go forleathan nach raibh leas na n-imreoirí taobh thiar de na moltaí seo ach airgead agus saint. Feictear dhom go raibh an cineál sin cainte míréasúnta. Ar deireadh thiar thall, is eagraíocht dhaonlathach é Cumann Lúthchleas Gael.

leaders

Is ar an méar fhada, le rófhada an lá, a fágadh na fadhbanna atá cruthaithe ag an iliomad comórtas idir club, contae is ollscoile, ar fhéilire Chumann Lúthchleas Gael thar na blianta. Mar is eol dúinn uilig tá muid fágtha anois le fadhb mhór mhillteach nach bhfuil aon leigheas simplí air. Ní fadhb í a réiteofar sa ngearrthéarma ach an oiread agus is é sin an fáth a gcaithfidh CLG, an CPA agus an GPA suí síos le chéile go minic, agus go rialta, idir seo agus an t-athbhreithniú a dhéanfar ar an gcóras nua. Thabharfadh sé seo seans dóibh córas a fhreastalaíonn ar mhianta imreoirí agus bhaill uile an chumainn a oibriú amach.

Mar a luaigh mé cheana is éagraíocht dhaonlathach é Cumann Lúthchleas Gael ina bhfuil glór ag chuile bhall den eagraíocht ag leibhéal an chlub ar dtús, ag leibhéal an chontae ina dhiaidh sin agus ag leibhéal an chúige tríd na hoifigigh a thoghtar ar an gcoiste cúige. An bhfuil teachtaireacht an CPA agus an GPA á hardú ag na baill ag leibhéal an chlub, an chontae is an chúige? Mara bhfuil, cén fáth nach bhfuil?

Is faoi chuile chlub atá sé a dhéanamh cinnte go bhfuil mianta a gcuid ball á gcur chun cinn ag cruinnithe contae agus go bhfuil mianta chuile chontae á gcur chun cinn ag leibhéal na gcúigí agus mar sin de. Feictear dhom go gcaithfidh na daoine ar baill iad den CPA a dhéanamh cinnte go bhfuil an córas daonlathach sa gcumann ag obair. Caithidh imreoirí agus baill an chumainn freastal ar chruinnithe a gcuid clubanna agus an glór atá acu mar bhaill den chumann a úsáid. Caithfidh siad cruinnithe a éileamh mara nglactar lena gcuid éileamh. Caithfidh siad aontas a fháil ar cheisteanna áirithe agus a dhéanamh cinnte go gcuirtear an seasamh, i leith na gceisteanna áirithe sin, ar aghaidh go dtí an chéad leibhéal eile. Sin mar a oibríonn an daonlathas.

Ról an CPA is an GPA

Mar bhall de chuid an CPA ghlac mé párt i suirbhé de chuid an chumainn áirithe sin le gairid. Tá an chosúlacht ar an scéal go n-aithníonn an CPA go gcaithfidh a gcuid ball feidhm níos fearr a bhaint as córas daonlathach Chumann Lúthchleas Gael. Ta súil agam go ndéanfaidh siad teagmháil cheart rialta leis na baill agus go dtagann siad aníos le plean simplí soiléir, bunaithe ar an teagmháil sin, leis an bhfeachtas atá ar bun acu a thabhairt ar aghaidh.

CPA_329_160

Tháinig an CPA, a bhfuil géarghá leis i mo thuairimise, chun an tsaoil rómhall le tionchar a imirt ar Chomhdháil Bhliantúil na bliana seo. I gcead do Pháiric Duffy agus do lucht na hArd-Chomhairle tá siad i mbun stocaireachta le clubanna, contaetha srl…agus iad ag iarraidh teacht ar réiteach ar fhadbanna éagsúla le dhá bhliain anuas. Aithníonn siad go bhfuil fadhbanna móra ann. Ní raibh aon rogha acu ach bogadh ar aghaidh leis na rúin a aontaíodh ag an gComhdháil Bhliantúil. Bunaíodh na rúin sin ar an aiseolas a fuair siad ó oifigigh chlubanna, ó oifigigh chontaetha agus ó oifigigh chúige. Sin mar a oibríonn an córas daonlathach atá ag croílár an chumainn! Bheadh sé iontach dá n-aithneodh CLG an CPA go foirmeáilte, mar chéad chéim eile, mar sin féin.

De réir gach tuairisce, níor éirigh leis an GPA an stocaireacht chuí a dhéanamh ar a gcuid ball agus d’fhág siad ródheireanach é tionchar a imirt ar na rúin thuasluaite ag an gComhdháil Bhliantúil. Is maith ann an GPA agus an CPA ach caithfidh siad a bheith réitithe agus eagraithe don chéad chéim eile. Caithfidh siad a bheith ar aon ghuth. Ciallaíonn sé sin go gcaithfidh siad labhairt agus comhoibriú le Páiric Duffy agus tionchar a imirt trí chóras daonlathach Chumann Lúthchleas Gael. Níl aon amhras ormsa ach go dtiocfar ar réiteach ar na fadhbanna móra a bhaineann le féilire an chumainn má théann siad i mbun oibre lena chéile, idir seo agus lá an athbhreithnithe i 2020-2021.

Comhairle agus Roinnt Moltaí!

Dá mbeinn in ann comhairle a chur ar lucht CLG, an CPA agus an GPA mholfainn dóibh na céimeanna seo a leanas a thógáil idir seo agus an Nollaig seo chugainn.

  1. Bualadh le chéile le plean trí bliana a aontú agus a dhréachtú le teacht ar réiteach a shásódh baill uile an chumainn;
  2. Suirbhé cuimsitheach a dhéanamh leis na páirtithe leasmhara, idir imreoirí, lucht cóitseála agus oifigigh, le mianta lucht CLG a thuiscint i gceart;
  3. Cur chuige agus scála ama ciallmhar simplí a aontú le chéile;
  4. Córas daonlathach CLG a chur ag obair i gceart, a dhéanfadh cinnte go bhfuil imreoirí ag úsáid a nglór ag cruinnithe fud fad na tíre agus go dtuigeann na clubanna/contaetha/cúigí a gcuid mianta;
  5. Féilire CLG a stracadh óna chéile agus é a chur ar ais céim ar chéim ag tógáil na mianta sin san áireamh;
  6. Plean dhá bhliana a dhréachtú, bunaithe ar na mianta sin, leis an bhféilire nua a dhíol agus a aontú le baill uile an chumainn.

Ní jab éasca a bheadh ann ach tá muid tagtha go ham an ghátair.

Am an Ghátair

Is minic a dhéantar cáineadh ar Chumann Lúthchleas Gael. Deirtear linn go bhfuil siad dírithe i bhfad an iomarca ar airgead a dhéanamh. Deitear linn go bhfuil siad róshantach. Deirtear linn gur cuma leo faoi imreoirí, gur cuma leo cuma leo na clubanna. Caithfidh daoine a thuiscint nach iad CLG an namhaid. Cén fáth nach mbeadh siad ag iarraidh airgead a dhéanamh? Nach gcaitear an t-airgead sin ar na clubanna, i measc rudaí eile?? Tá lucht an CPA agus an GPA mar chuid den chumann. Tá glór againn ulig ann. Ná déanaimis dearmad air sin. Tá laethanta suimiúla amach romhainn ach ná déanaimis dearmad ar lucht iomána, freisin! Seo é am an ghátair. Ní neart go cur le chéile.

Advertisements

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google+

Is le do chuntas Google+ atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s