Diarmuid Connolly – Ar Fionraí de Bharr na Meán?

Is mé ag breathnú ar sheisiún traenála f14 de chuid mo chlub, Dún Doire, thart ar bhliain ó shin thosaigh mé ag caint le ball eile ón gclub faoin gcineál traenála a bhí ar bun i gcluichí eile. D’inis sé dhom go raibh a mhac féin agus cúpla imreoir óg eile de chuid an chlub tosaithe ag traenáil leis an gclub áitiúil rugbaí le linn an gheimhridh. Rinne sé iontas, ach go háirithe, den chaoi ar chaith na himreoirí óga le réiteoirí sa rugbaí.

DiarmuidConnolly

Bíonn smacht iomlán ag réiteoirí ar na cluichí agus léirítear meas orthu i gcónaí, fiú nuair nach n-aontaítear leo. Thagair sé do na leaids óga ón gclub a bhí ag traenáil sa dá spórt. Leag sé suntas ar an gcaoi ar athraigh nósmhaireachtaí na n-imreoirí óga i leith na réiteoirí nuair a bhí siad ag imirt peile. In áit meas a léiriú ar na réiteoirí, mar a bhí á dhéanamh acu sa rugbaí, ba ag argóint leo a bhí siad sa bpeil agus ag ceistiú chuile chinneadh a rinneadar. Feictear dhom go bhfuil tionchar mór ag imreoirí móra an lae inniu, agus an bealach a gcaitheann siad le réiteoirí, ar an nglúin óg.

Níor ghortaigh Diarmuid Connolly an fear taobhlíne agus fíorbheagán teagmhála a rinne sé leis. Mar sin féin, ní féidir lámh a leagan ar réiteoir nó ar fhear taobhlíne. Fíor-dhrochshampla a bhí sa méid a rinne Connolly do ghasúir óga. Ní féidir a thabhairt le fios don dream óg go nglacfar leis an gcineál seo iompair. Caitear a mhúineadh do ghasúir céard tá ceart agus céard tá mícheart. Dá bharr sin, agus ar an mbonn sin amháin, sílim gur cheart do Connolly glacadh lena phionós agus díriú ar theacht ar ais níos láidre agus níos cliste i mí Lúnasa. Le cúnamh Dé, beidh na Dubs fós ann.

An Eachtra Féin – Cuid 1

Mar sin féin, feictear dhom nach mbeadh an scéal seo chomh mór sin i mbéal an phobail murach tionchar na meán craolta – Sky Sports agus RTÉ, ach go háirithe. Níor leag an réiteoir ná an fear taobhlíne aon suntas ar an rud a rinne Connolly ag an am, in ainneoin go raibh an réiteoir díreach os comhair an fhir taobhlíne nuair a tharla sé. Mar sin, de réir rialacha an CCCC (An Lárchoiste Ceannais Comórtas) ba cheart go bhfágfaí mar sin é.

Níor gearradh aon phionós ar Connolly ar an bpáirc imeartha. Deireadh an scéil, cheapfá!

Dá dtarlódh an eachtra seo i ngan fhios don réiteoir, nó don fhear taobhlíne go deimhin, bheadh cead ag an CCCC an eachtra seo a fhiosrú agus pionós a ghearradh ar Connolly. Chonaic an réiteoir agus an fear taobhlíne an rud a tharla, áfach. Níor gearradh aon phionós ar Connolly ar an bpáirc imeartha. Deireadh an scéil, cheapfá!

Connolly v Ceatharlach

Taobh amuigh de Pháirc Uí Mhórdha, bhí an eachtra seo ina chámh spairne ag go leor sna meáin chumarsáide agus plé á dhéanamh ar an tréimhse fionraíochta a gheobhadh Connolly. Bhí Sky Sports ag tús cadhnaíochta anseo, ach díreach mar a lean na francaigh an Píobaire Breac, níorbh fhada go raibh lucht RTÉ istigh ar an bplé agus ár gcara Ciarraíoch, Pat Spillane, an-churtha amach faoi, ar an Sunday Game an lá arna mhárach. Déarfadh an duine ciniciúil inár measc gur chun sochair Chiarraí a bhí sé ag caint agus é ag tabhairt airde ar an eachtra seo!

Tugadh le fios cúpla lá i ndiaidh an chluiche, théis don CCCC tréimhse fionraíochta 12 seachtain a ghearradh ar Connolly, go raibh comhrá ag an bhfear taobhlíne agus an réiteoir théis an chluiche. Le linn an chomhrá sin, deirtear linn gur thug an fear taobhlíne le fios don réiteoir gur bhrúigh Connolly é. Shocraigh an réiteoir an méid sin a chur isteach ina thuairisc réiteoireachta faoi ‘nótaí breise’. Tá cead ag lucht an CCCC pionóis a ghearradh ar imreoir más faoi ‘nótaí breise’ amháin a thuairiscítear eachtraí áirithe dóibh.

Cén fáth nach raibh aon chaint ar an eachtra áirithe seo idir an réiteoir agus an fear taobhlíne go dtí théis an chluiche? Má cheap ceachtar acu go raibh sé ciontach as aon rud bhí sé de dhualgas orthu déileáil le Connolly ar an bpointe boise agus é a chur den pháirc. Bhí sé soiléir go bhfaca an réiteoir agus an fear taobhlíne céard a tharla le linn an chluiche. Bhí an imirt stoptha ag an am. Cén fáth nár déileáladh leis ansin? Tá go leor ceisteanna le freagairt! An raibh tionchar ag raic na meán ar chinneadh an réiteora, is an fhir taobhlíne, an eachtra seo a lua faoi ‘nótaí breise’ théis an chluiche? Ceisteanna móra!

Mar a Chaitear le Diarmuid Connolly ar an bPáirc

D’eascair an eachtra áirithe seo as an mbealach a caitheadh le Connolly ar an bpáirc an oíche sin. Arís is arís eile, tugtar lánchead do imreoirí a bheith ag tarraingt as Connolly le linn cluichí. Níos minicí ná a mhalairt tarlaíonn eachtraí mar seo os comhair fear taobhlíne is réiteoirí. Chaith Connolly cuid mhaith den chéad leath ag breathnú i dtreo an fhir taobhlíne lena dhá láimh in airde aige agus muintir Cheatharlach ag tarraingt as. Chaith triúr imreoirí de chuid Cheatharlach Connolly amach thar an taobhlíne díreach sular tharla an eachtra áirithe seo leis an bhfear taobhlíne. An bhfuil sé sin ceadaithe?

Connolly v Maigh Eo

Nuair nach ngéilleann Connolly don imirt fhealltach seo scaoiltear leis na himreoirí a bhíonn i mbun na himeartha fealltaí. Nuair a bhrúnn Connolly ar ais, nó nuair a tharraingíonn sé ar ais ar gheansaí a chéile comhraic, bronntar cárta buí ar Connollly is ar an imreoir eile. Cén chaoi a bhfuil sé seo ceart? An é go bhfuil cead caitheamh le himreoirí áirithe ar an gcaoi sin?Cén fáth nár pléadh an méid sin go mion ar Sky Sports nó ar an Sunday Game théis an chluiche, chomh maith leis an méid a rinne Connolly don fhear taobhlíne, dar ndóigh? Cén fáth nach bhfuil sé seo á phlé ar mhórán cláracha spóirt ar an raidió is ar an teilifís. Fadhb mhór í seo.

Ní théann Connolly chun páirce le raic a thógáil le himreoirí ó fhoirne eile. Téann imreoirí ó fhoirne eile chun páirce le raic a thógáil le Connolly…

Tugadh éisteacht do Connolly os comhair an CCCC Dé Mairt. Níor tháinig aon athrú ar an tréimhse fionraíochta a tugadh dó. In áit leanacht leis an achomharc agus gabháil os comhair an CAC (An Lárchoiste Achomhairc) agus an DRA (An tÚdarás Réitigh Díospóidí), tá scéal tagtha ó shuíomh oifigiúil twitter Átha Cliath go bhfuil an Bord Contae agus Diarmuid chun glacadh leis an tréimhse fionraíochta.

De réir mar a thuigtear é, ní bheidh cead ag Connolly aon traenáil a dhéanamh le hÁth Cliath le linn an ama sin. Tá scéalta á scaipeadh i measc lucht leanta na Dubs go bhfuil seans ann nach mbacfaidh Connolly teacht ar ais ar chor ar bith. Níl a fhios agam an bhfuil aon bhunús leis na scéalta sin ach caillteanas mór a bheadh ann do na Dubs, don chluiche agus do lucht Chumann Lúthchleas Gael trí chéile, mara dtiocfadh sé ar ais.

dermo2

Níor dhéileáil an réiteoir ná an fear taobhlíne leis an eachtra seo i gceart, dar liom, agus ba iad lucht na meán cumarsáide a chinntigh gur tugadh tréimhse fionraíochta do Connolly. Tá sé sin brónach. Tá go leor le foghlaim ag Connolly ón eachtra seo ach tá go leor le foghlaim ag réiteoirí, freisin. Ní théann Connolly chun páirce le raic a thógáil le himreoirí ó fhoirne eile. Téann imreoirí ó fhoirne eile chun páirce le raic a thógáil le Connolly agus is minic a scaoiltear leo. Is fadhb í seo atá ag dó na geirbe agam le fada agus tá sé thar am rud éicint a dhéanamh faoi.

Tá súil agam nach bhfuil a dheireadh feicthe againn de Dhiarmuid Connolly.

Advertisements

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google+

Is le do chuntas Google+ atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s