Súil Chun Cinn ar Chraobhchomórtas Peile na hÉireann 2018

Céard tá romhainn amach sa rás le haghaidh Chorn Sam Maguire an samhradh seo chugainn? An mbeidh na seanfhondúirí céanna ann ag an deireadh – Áth Cliath, Ciarraí, Maigh Eo, Dún na nGall nó Tír Eoghain – nó an éireoidh le leithéidí Gaillimh, Muineachán nó Ros Comáin dul chun cinn a dhéanamh agus áit a bhaint amach i gCluiche Ceannais Peile na hÉireann, ar an gcéad Domhnach de mhí Mheán Fómhair?

Cén chaoi a n-éireoidh leis na Super 8s – mar a thugann lucht na meán orthu? An dtabharfaidh aoinne a ndúshlán do na Dubs i gcúige Laighean nó do Chiarraí i gcúige Mumhan? An gcoinneoidh muintir Ros Comain orthu ag gabháil ó neart go neart? Céard faoi chúige Uladh agus seansanna na ngConallach, Mhuineacháin agus Thír Eoghain? Tabharfaidh mé súil chun cinn anseo ar an rí-rá is an ruaille buaille agus ar an gcraic is an spraoi atá amach romhainn.

Áth Cliath

Cé gur deacair liom é a admháil is iad na Dubs atá mar favourites do Chraobh na hÉireann i mbliana. Sin é. Tá sé ráite agam! Ní chiallaíonn sé sin tada, mar sin féin. Níl na Dubs dochloíte – cé nach gceapfá sin ón méid a bhíonn á rá sna mórmheáin chumarsáide fúthu!

ní raibh ach cic beag liathróide idir iad féin agus Maigh Eo le cúpla bliain anuas…

Foireann speisialta iad foireann seo na Dubs agus cinnte dearfa beidh sé fíordheacair iad a stopadh. Ina ainneoin sin, ní raibh ach cic beag liathróide idir iad féin agus Maigh Eo le cúpla bliain anuas agus ní bheadh ach fíorbheagán eatharthu arís i mbliana dá mbeadh orthu imirt in aghaidh a chéile.

Dubs sásta

I suirbhé de chuid the42.ie, a rinneadh ar cé a bhuafadh Craobh na hÉireann i mbliana, cheap os cionn a leath acu nach mbuafadh na Dubs! Féach tuilleadh anseo:

http://www.the42.ie/all-ireland-sfc-poll-3996895-May2018/

Bheadh ar na Dubs a bheith ag barr a gcuid cumhachtaí le Craobh na hÉireann a bhuachan i mbliana. Tá na foirne móra eile ag teacht sna sála orthu. Níl aon amhras orm faoi sin. Chabhródh sé go mór lena gcuid seasanna mara mbeadh leithéidí Cian O’Sullivan, Bernard Brogan agus Jack McCaffrey gortaithe agus dá mbeadh Diarmuid Connolly ar ais ar an bpainéal.

Ord rogha na coitiantachta: 1

Maigh Eo

Is cinnte go mbeidh siad ag iarraidh buille a bhualadh ar na Gaillimhigh i mbliana.

Beidh Maigh Eo gar go maith dhó arís i mbliana. Ní raibh ach oiread na fríde idir iad féin is na Dubs le cúpla bliain anuas mar atá luaite agam cheana. Deirtear linn go bhfuil foireann seo na Dubs ar cheann de na foirne is fearr riamh. Bheul, céard a deireann sé sin faoi fhoireann seo Mhaigh Eo?

Níor thosaigh bliain peile Mhaigh Eo ceart fós ach, mar sin féin, nuair a thit an crú ar an tairne agus comhscór ag teastáil uathu in aghaidh Dhún na nGall le fanacht i Roinn 1 rinne siad an beart. Insíonn sé sin a scéal féin faoi fhoireann Stephen Rochford.

Is cinnte go mbeidh siad ag iarraidh buille a bhualadh ar na Gaillimhigh i mbliana. Beidh siad dírithe ar Chraobh Chonnacht a bhuachan agus beidh siad réidh don chluiche mór idir na foirne amárach, 13 Bealtaine. Cé a déarfadh nach mbuafaidís Craobh Chonnacht agus Craobh na hÉireann? Le himreoirí ar nós Lee Keegan, Keith Higgins, Andy Moran agus Cillian O’Connor beidh seans acu i gcónaí.

Ord Rogha na Coitiantachta: 2

Ciarraí

Níl Ciarraí as an áireamh ach an oiread – ná baol air! Táthar ag rá linn go dtógfaidh sé cúpla bliain ar an dream óg socrú isteach ar phainéal Chiarraí ach ná creid é sin. D’fhéadfaidís an beart a dhéanamh i mbliana. Bíonn seans i gcónaí ag na Ciarraígh in ainneoin nach n-admhódh siad féin é sin. Ní bheidh na Ciarraígh i bhfad ón sprioc. Is féidir a bheith cinnte de sin.

Ciarraí v BÁC

Bí ag súil le taispeántais mhóra ón dream óg an samhradh seo agus ó leithéidí Seán O’ Shea, David Cifford agus Brian Ó Beaglaoich ach go háirithe. Beidh an seandream mar chrann taca acu – Paul Geaney, James O’Donoghue, David Moran, Donnchadh Walsh, Paul Murphy agus Kieran Donaghy. Ta sárimreoirí ag na Ciarrígh agus ní bheidh mórán brú orthu i mbliana. Feilfidh sé dóibh. Beidh seans acu.

Ord Rogha na Coitiantachta: 3

Gaillimh

Ba iad Gaillimh an fhoireann ab fhearr le linn na sraithe. Bhí na Dubs róchliste dhóibh sa gcluiche ceannais ach má bhreathnaíonn tú siar ar an seacht gcluiche eile a d’imir na Gaillimhigh, bhí siad thar cionn. An cheist is mó atá le freagairt ag Gaillimh ná an bhfuil siad in ann feabhsú? An bhfuil siad in ann gabhail céim níos faide? Is cinnte go bhfuil na foirne eile a bhí i Roinn 1 in ann feabhsú. Má tá, beidh seans acu.

Gaillimh Maigh Eo

Is sárimreoirí iad Damien Comer, Shane Walsh, Paul Conroy, Seán Andy Ó Ceallaigh agus Johnny Heaney. Imríonn siad ar stíl an-choimeádach nuair nach bhfuil an liathróid ina seilbh acu ach, a mhac go deo, tá siad in ann briseadh amach ar luas lasrach nuair a éiríonn leo an liathróid a bhuachan ar ais.

Ord Rogha na Coitiantachta: 4

Tír Eoghain

Thóg Mickey Harte Stephen O’Neill isteach mar chóisteálaí ar na tosaithe i mbliana. Ina ainneoin sin, ní raibh móran de dhifríocht sa stíl imeartha a bhí á cleachtadh acu le linn na sraithe. Mar sin féin, is féidir linn a bheith réasúnta cinnte go mbeidh athrú ar na teaicticí a bheidh in úsáid ag Tír Eoghain nuair a chuirfidh siad tús le Craobh Uladh in aghaidh Mhuineacháin ar 20 Bealtaine. Ba é Lee Brennan is mó a sheas amach dóibh le linn na sraithe agus beidh sé suimiúil a fheiceáil an bhfuil sé in ann rian a fhágáil ar an gcraobhchomórtas i mbliana.

Ord Rogha na Coitiantachta: 5

Muineachán

…ar chúis éigin níl ag éirí le foireann Malachy O’Rourke mórán dul chun cinn a dhéanamh taobh amuigh de Chraobh Uladh…

Bhí Muineachán iontach sa tsraith i mbliana, mar a bhí le blianta beaga anuas, ach ar chúis éigin níl ag éirí le foireann Malachy O’Rourke mórán dul chun cinn a dhéanamh taobh amuigh de Chraobh Uladh. Beidh sé an-deacair orthu mara bhfaigheann siad an ceann is fearr ar Thír Eoghain sa gcéad chluiche craoibhe atá acu. Mar sin féin, foireann iontach iad agus cá bhfios cá fhaid a ghabhfaidís dá mbeadh orthu gabháil tríd na cluichí cáilithe. Beidh sé suimiúil cén chaoi a n-éireoidh le leithéidí Jack McCarron agus Conor McCarthy le linn na craoibhe.

Ord Rogha na Coitiantachta: 6

Dún na nGall

Tá stíl nua imeartha á cleachtadh ag na Conallaigh agus in ainneoin go ndeachaigh siad síos go Roinn 2 den tSraith i mbliana is ar an gcraobh atá siad dírithe. Tá imreoirí iontacha acu i gcónaí – muintir McHugh, muintir McBrearty, Odhrán Mac Niallais agus Michael Murphy ach go háirithe. Beidh siad dainséarach an samhradh seo chugainn.

Ord Rogha na Coitiantachta: 7

Na Craobhacha Cúige – Cé a Bhuafas Iad?

Cúige Uladh

Ar thaobh amháin den tarraingt beidh Fear Manach in aghaidh Ard Mhacha agus Tír Eoghain in aghaidh Mhuineacháin. Ar an taobh eile beidh an Dún in aghaidh Aontroma agus beidh Doire in aghaidh Dhún na nGall nó an Chabháin. Tá an tarraingt an-dian ar Mhuineachán agus ar Thír Eoghain ach ní bhíonn aon rud éasca i bpeil chúige Uladh!

Shamhlóinn go n-éireoidh le Tír Eoghain (ach ar éigean é!) agus Dún na nGall a ghabháil a fhaid le Cluiche Ceannais Chúige Uladh ach go mbuafadh foireann Mickey Harte.

Cúige Chonnacht

Beidh cluiche mór millteach ar siúl amárach, 13 Bealtaine, i bPáirc Mhic Éil nuair a thabharfas Gaillimh aghaidh ar Mhaigh Eo sa gcéad bhabhta de Chraobh Chonnacht. Ní dhéanfaidh ceachtar den dá fhoireann dearmad ar an gcluiche sraithe a bhí eatarthu i mbliana nuair a cuireadh triúr den pháirc. Ní bheidh ceachtar den dá fhoireann ag iarraidh an ceann seo a cailleadh ach an oiread agus is cinnte go mbeidh an-chluiche ann. Imreoidh buaiteoirí an chluiche seo in aghaidh Shligigh i gcluiche leathcheannais Chonnacht. Tabharfaidh Liatroim agus Ros Comáin aghaidh ar a chéile sa gcluiche leathcheannais eile.

Maigh Eo le craobh Chonnacht a bhuachan ach gan ach oiread na fríde idir iad féin agus Gaillimh amárach!

Cúige Mumhan

Imreoidh Ciarraí in aghaidh an Chláir nó Luimnigh i gcluiche leathcheannais amháin de Chraobh na Mumhan agus imreoidh Tiobraid Árann nó Port Láirge in aghaidh Chorcaí sa gceann eile. D’fhéadfadh cluiche an-mhaith a bheith idir na Tiobraidigh agus Corcaigh má fhaigheann Tiobraid Árann an ceann is fearr ar Phort Láirge.

Bua gan mórán stró arís eile ag Ciarraí i gCraobh na Mumhan!

Cúige Laighean

BacvCDImirtgo dona

Mar atá fíor faoi Chraobh na Mumhan tá foireann amháin píosa maith chun tosaigh ar na foirne eile. Ní chuirfeadh amadán airgead ar aoinne eile seachas ar na Dubs le Craobh Laighean a bhuachan. Bheadh sé iontach don chomórtas seo dá mbeadh an Mhí nó Cill Dara in ann dúshlán a thabhairt do fhoireann Jim Gavin ach ní fheicim a leithéid ag tarlú i mbliana. Ní imreoidh ach trí cinn den 11 foireann i gcúige Laighean i Roinn 1 nó 2 den tSraith Náisiúnta an bhliain seo chugainn. Insíonn sé sin a scéal féin!

Ar thaobh amháin den tarraingt imreoidh Laois nó Loch Garman in aghaidh na hIarmhí agus an Lú nó Ceatharlach in aghaidh Chill Dara i gcluichí ceathrú ceannais chúige Laighean. Imreoidh Uíbh Fhailí nó Cill Mhantáin in aghaidh na Dubs agus an Longfort in aghaidh na Mí sna cluichí ceathrú ceannais ar an taobh eile.

Na Dubs leis an 8ú Craobh Laighean i ndiaidh a chéile a bhuachan go compordach in aghaidh Chill Dara sa gcluiche ceannais.

Na Super 8s

Bheadh an-iontas orm mara mbeadh Áth Cliath, Ciarraí, Maigh Eo, Tír Eoghain, Gaillimh agus Muineachán sna Super 8s. Thabharfainn seans, freisin, do Ros Comáin agus do Dhún na nGall – cé nach bhfuil a fhios againn, ag an bpointe seo, cé a bheidh ag imirt in aghaidh a chéile sna babhtaí cáilithe.

Curaidh na hÉireann 2018?

Tá mo chroí ag rá liom go mbuafaidh na Dubs arís i mbliana ach d’fhéadfadh aoinne as Áth Cliath, Maigh Eo agus Ciarraí é bhuachan. Ní bheidh Gaillimh, má ta siad in ann cur leis na taispeántais a thug siad sa tSraith, ná Tír Eoghain rófhada taobh thiar ach an oiread.

 

Na Dubs abú!

Advertisements

Aon fhreagra amháin ar “Súil Chun Cinn ar Chraobhchomórtas Peile na hÉireann 2018

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google+

Is le do chuntas Google+ atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s